FC-27 ضد زنگ بخش فولاد بازدید چرخ دستی

FC-27 ضد زنگ بخش فولاد بازدید چرخ دستی

بخش FC-27 فولاد ضد زنگ فولاد بازدید واگن برقی برای تکمیل درمان پزشکی، درمان، عمل پرستاری، آموزش بهداشت، پردازش اطلاعات سالمندان، و غیره

ارسال درخواست
جزئیات محصول

بخش FC-27 فولاد ضد زنگ فولاد بازدید واگن برقی وسیعی استفاده:


برای تکمیل درمان پزشکی، درمان، عمل پرستاری، آموزش بهداشت، پردازش اطلاعات سالمندان، و غیره


بخش FC-27 فولاد ضد زنگ فولاد بازدید دستورالعمل واگن برقی:


حجم: 700 * 430 * 840mm


1، عالی جوش لوله های فولادی ضد زنگ،

2، شما به راحتی می توانید از بین بردن گاردریل.

3، چرخ پا فوق العاده بی صدا تسهیل فشار های تلفن همراه.

4، با توجه به نیاز مشتری، حصیر اختیاری


بخش FC-27 فولاد ضد زنگ فولاد بازدید تدارکات واگن برقی:


物流 فعلیپرس و جو