صفحه اصلی > اخبار > محتوای
عیب یابی جداول الکتریکی
- Jan 20, 2017 -

مشاهده تمام عملیات جدول الکتریکی عامل در بر داشت که حرکت می کند در یک جهت، اما نه در جهت دیگر: چنین وضعیت یک طرفه بدون عمل معمولا توسط مشکلات شیر الکترو مغناطیسی ایجاد می شود. احتمالا به دلیل اینکه مدار کنترل آسیب دیده است، احتمالا به علت اینکه شیر به صورت مکانیکی گیر کرده است، مشکل است. ولتاژ ولتاژ در صورتي كه ولتاژ فاصله بين سوپاپ و تميز كردن سوپاپ را برطرف كند ولتاژ شستشوي محلول است. برای استفاده درازمدت، ده ها هزار دیگر ناخالصی های دیگر قابل جابجایی، جمع آوری تشکیل محور را تشکیل می دهند، تشکیل جلسه عملیاتی تا زمانی که شک داشته باشد.
عمل الکتریکی عملیات پیشرو هیچ فرض کنید فقط اقدام رو به جلو انجام نمی شود، دیگر اقدامات وجود دارد که دولت ها سفت کردن پمپ طبیعی است، فقط با لامپ سوئیچ غشایی مربوط به خطا یا گسل سوپاپ سوپاپ مربوطه. نتیجه گرفت که دریچه های الکترومغناطیسی معمولا دارای دو روش هستند. یکی از آن ها دارای یک سنسور چند متر برای اندازه گیری مقاومت است، برای دیدن هیچ مکانیکی روی فلز دیگر وجود ندارد. البته فرض کنید که حرکت در دریچه ی سلنویال طبیعی است. مسدود کردن خط به این سوالات حمله خواهد کرد. فرض کنید که نه تنها جنبش رو به جلو وجود ندارد و جنبش های دیگری نیز وجود ندارد، یعنی مشکل کمپمپ است. آیا ولتاژ اولیه پمپ را فشار داده اید، استفاده از مقاومت چندگانه پمپ فشار معمولی است یا خیر، فرض کنید که طبق روش های درمان خطاهای خازنی جهت خنثی جهت تخریب شک و تردیدها در جزئیات بیشتر از حد نرمال است.